صفحه شخصی: bararad


تیم محبوب در لیگ برتر: فعلاً انتخاب نشده

مشارکت:

شروع: ۳۱ فروردین ۱۳۹۴ (حدود ۸ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۱۰۲ (ببینید)
نظرات: ۳ (میانگین موافقان: ۰ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۲۰۳ ۷۰ ۱۱۱۳