تمجید FIVB از عادل غلامی

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
FIVB:
عادل غلامی با یک ضربه زیرکانه, این رالی مقابل لهستان را به نفع ایران تمام کرد.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۳ )