گل‌های بازی ایران و عربستان

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
ابتدایی ترین تاکتیک دفاعی چه در فوتبال سنتی و چه مدرن حاکی از آن است که در زمان ضربه کرنر بایستی یک دفاع در تیر یک و یک دفاع در تیر دو قرار گیرند تا در صورت عدم موفقیت دروازه بان در دفع توپ فضای خالی را پوشش دهند .لطفا به گل دوم عربستان دقت فرمایید. به خاطر همین گل ساده ای که خوردیم شرایطمان سخت شد و در پایان به جام جهانی صعود نکردیم....
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۴ )