خودکشی قلعه‌نوعی با انتخاب دستیاران ایرانی!؟

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
۱۶سال انتظار برای رسیدن به نیمکت تیم ملی ایران دیگر جای اشتباه برای قلعه‌نوعی نخواهد گذاشت. عصاره فوتبال ایران همین لیگ برتر است که شاهد هستیم!؟
بازی‌های کسل کننده پر از تساوی که حاصل تفکرات مربیان داخلی است که سالها پیشرفتی در آن شاهد نیستیم. سرمربی جدید تیم ملی اگر میخواهد لژیونرهایی که با مربیان مطرح دنیای فوتبال کار کردن از عملکرد فنی او پیروی کنند و کاریزمای ایشان حفظ شود، بایست از فدراسیون فوتبال بخواهد بهترین دستیاران خارجی از مربی تمرین دهنده تا بدنساز از میان بهترین مربیان دنیا کنار ایشان به هدایت تیم ملی کمک کنند!؟
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۷ )