کیروش بازنده بزرگ جام جهانی!؟

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
Euro Football Fantasy with Prizes
براستی فلسفه برکناری اسکوچیچ و استخدام کیروش ۴۰۰هزار دلاری برای ۳ماه چه بود؟ چه معجزه ایی قرار بود رخ دهد که مربی ارزان قیمت کروات از انجام آن عاجز بود؟
بغیر از اینکه کارلوس کیروش با لابی معتمدکیا فرد نزدیک مهرداد بذرپاش و خواهرزاده امام جماعت لواسانات و همدستی باند مهدی طارمی ، حاج صفی ،انصاریفرد ،جهانبخش و امیر عابدزاده رقم خورد و باند رسانه ایی مربی پرتغالی به ایران بازگشت تا بعد از ۱۰سال همان تکرار دفاع اتوبوسی و هدر رفتن انرژی بازیکنان هجومی برای کارهای دفاعی باشد؟
چه زمانی مدیران این سیکل فاسد را تغییر بدهند و برای منفعت و اینکه کیروش نزدیکترین فرد به سیستم حاکمیت ایران است او را حفظ کنند.
اوج رذالت و خودفروختی کیروش زمانی بود که از اوضاع ایران و حتی شاگردش وریا غفوری پرسیدند و او باهمان روش موزیانه شکلی خود را به نداستن زد که گویی بار نخست است که نام شاگردش در جام ملتهای استرالیا را می شنود.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۳ )