صفحه شخصی: Footballista


تیم محبوب در لیگ برتر: فعلاً انتخاب نشده

مشارکت:

شروع: ۹ آذر ۱۴۰۱ (حدود ۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۹ (میانگین موافقان: ۱۶ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۰ ۰ ۰