نمی‌خواهید؟ جمع کنید و بروید!

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server. Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
وقتی کارلوس کیروش ضمنی به مردم ایران می‌گوید نمی‌خواهید؟ جمع کنید و بروید!
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )