صفحه شخصی: shahriar67


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۱۹ آبان ۱۳۹۰ (حدود ۱۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۱۰ (ببینید)
عکس‌ها: ۹۸ (ببینید)
ویدیوها: ۷۷ (ببینید)
نظرات: ۱۶۰ (میانگین موافقان: ۱۲ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۶۳۵۹ ۱۴۱ ۱۸۱۱