برنامه بازی‌های تیم «ماشین‌سازی» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول شنبه، ۱۷ آبان ۱۳۹۹ شهرخودرو
(۳)
ماشین‌سازی
(۰)
7 November 2020
هفته دوم جمعه، ۳۰ آبان ۱۳۹۹ ماشین‌سازی
(۱)
ذوب‌آهن
(۱)
20 November 2020
هفته سوم چهارشنبه، ۵ آذر ۱۳۹۹ استقلال
(۱)
ماشین‌سازی
(۰)
25 November 2020
هفته چهارم دوشنبه، ۱۰ آذر ۱۳۹۹ ماشین‌سازی
(۰)
گل‌گهر
(۱)
30 November 2020
هفته پنجم دوشنبه، ۱۷ آذر ۱۳۹۹ آلومینیوم
(۴)
ماشین‌سازی
(۱)
7 December 2020
هفته ششم یکشنبه، ۲۳ آذر ۱۳۹۹ ماشین‌سازی
(۰)
تراکتور
(۱)
13 December 2020
هفته هفتم جمعه، ۲۸ آذر ۱۳۹۹ سایپا
(۰)
ماشین‌سازی
(۰)
18 December 2020
هفته هشتم جمعه، ۵ دی ۱۳۹۹ ماشین‌سازی
(۰)
نفت‌مسجدسلیمان
(۱)
25 December 2020
هفته نهم جمعه، ۲۶ دی ۱۳۹۹ نساجی
(۱)
ماشین‌سازی
(۱)
15 January 2021
هفته دهم سه‌شنبه، ۹ دی ۱۳۹۹ ماشین‌سازی
(۳)
سپاهان
(۳)
29 December 2020
هفته یازدهم یکشنبه، ۲۱ دی ۱۳۹۹ مس‌رفسنجان
(۱)
ماشین‌سازی
(۰)
10 January 2021
هفته دوازدهم دوشنبه، ۶ بهمن ۱۳۹۹ ماشین‌سازی
(۰)
فولاد
(۱)
25 January 2021
هفته سیزدهم شنبه، ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ پرسپولیس
(۲)
ماشین‌سازی
(۱)
30 January 2021
هفته چهاردهم جمعه، ۱۷ بهمن ۱۳۹۹ پیکان
(۲)
ماشین‌سازی
(۲)
5 February 2021
هفته پانزدهم شنبه، ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ ماشین‌سازی
(۱)
صنعت‌نفت
(۰)
13 February 2021
هفته شانزدهم دوشنبه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ ماشین‌سازی
(۱)
شهرخودرو
(۱)
1 March 2021
هفته هفدهم شنبه، ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ ذوب‌آهن
(۲)
ماشین‌سازی
(۰)
6 March 2021
هفته هجدهم چهارشنبه، ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ ماشین‌سازی
(۰)
استقلال
(۲)
17 March 2021
هفته نوزدهم دوشنبه، ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ گل‌گهر
(۳)
ماشین‌سازی
(۱)
5 April 2021
هفته بیستم یکشنبه، ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ ماشین‌سازی
(۱)
آلومینیوم
(۱)
11 April 2021
هفته بیست و یکم شنبه، ۸ خرداد ۱۴۰۰ تراکتور
(۲)
ماشین‌سازی
(۰)
29 May 2021
هفته بیست و دوم شنبه، ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ ماشین‌سازی
(۲)
سایپا
(۲)
8 May 2021
هفته بیست و سوم یکشنبه، ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ نفت‌مسجدسلیمان
(۱)
ماشین‌سازی
(۰)
16 May 2021
هفته بیست و چهارم جمعه، ۴ تیر ۱۴۰۰ ماشین‌سازی
(۰)
نساجی
(۲)
25 June 2021
هفته بیست و پنجم پنجشنبه، ۱۰ تیر ۱۴۰۰ سپاهان
(۱)
ماشین‌سازی
(۰)
1 July 2021
هفته بیست و ششم سه‌شنبه، ۱۵ تیر ۱۴۰۰ ماشین‌سازی
(۳)
مس‌رفسنجان
(۰)
6 July 2021
هفته بیست و هفتم شنبه، ۱۹ تیر ۱۴۰۰ فولاد
(۱)
ماشین‌سازی
(۰)
10 July 2021
هفته بیست و هشتم سه‌شنبه، ۲۹ تیر ۱۴۰۰ ماشین‌سازی
(۰)
پرسپولیس
(۵)
20 July 2021
هفته بیست و نهم یکشنبه، ۳ مرداد ۱۴۰۰ ماشین‌سازی
(۰)
پیکان
(۵)
25 July 2021
هفته سی‌ام جمعه، ۸ مرداد ۱۴۰۰ صنعت‌نفت
(۲)
ماشین‌سازی
(۱)
30 July 2021