صفحه شخصی: zendegifootball


تیم محبوب در لیگ برتر: فعلاً انتخاب نشده

مشارکت:

شروع: ۵ خرداد ۱۳۹۳ (حدود ۹ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۱ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۲۵۰ (میانگین موافقان: ۱۴ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۲ ۰ ۵