جای اینکه همه عالم و آدم رو متهم کنیم یکم تحقیق کنیم دقیق باشیم، تو‌این صحنه بازیکن استقلال با شماره ۲ ذوب آهن که توپو میگیره (هر دو قرمز) رو یه خطن، مطهری هم که گل ذوب رو میزنه توپ دوم رو میگیره که دو تا استفلالی برگشتن...