صفحه شخصی: Naderf


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۳۱ فروردین ۱۳۹۱ (حدود ۱۲ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۴ (ببینید)
ویدیوها: ۴ (ببینید)
نظرات: ۵۵۶ (میانگین موافقان: ۷ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۲۰ ۲ ۲۹