لینک‌های ارسالی توسط کاربران فوتبالی‌ترین فرستاده می‌شوند و محتوای آنها الزاماً بیانگر دیدگاه مدیریت فوتبالی‌ترین نمی‌باشد. چنانچه لینکی را در تضاد با قوانین سایت می‌دانید، لطفاً به ما اطلاع دهید.
پس از دستمزدهای میلیاردی که منبع آن ها مشخص نیست، این بار رویانیان زیربنای فوتبال را نشانه رفت تا نشان دهد در تخریب اصول فوتبالی مهارت خاصی دارد. پس از جیب پر پول این مدیرعامل، فکر یک سویه و متکبرانه او نیز سوهان روح این فوتبال شده است و معلوم نیست قربانیِ بعدی رویانیان در فوتبال چه کسی خواهد بود .بدعت جدیدی که رویانیان آن را آغاز کرده را باید «مربی قاپی» نام نهاد. هر چند این مدیرعامل با لحنی مظلومانه و با مطرح کردن منافع ملی و مردمی، اذهان عمومی را به سمتی کشاند که حقانیت را به او می داد،
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )