صفحه شخصی: LoveSS4ever


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۲۷ فروردین ۱۳۹۲ (حدود ۱۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۳۶۵ (ببینید)
عکس‌ها: ۵۳ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۸۴۷ (میانگین موافقان: ۶ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۲۷۰۱ ۶۰ ۱۳۰۳