لینک‌های ارسالی توسط کاربران فوتبالی‌ترین فرستاده می‌شوند و محتوای آنها الزاماً بیانگر دیدگاه مدیریت فوتبالی‌ترین نمی‌باشد. چنانچه لینکی را در تضاد با قوانین سایت می‌دانید، لطفاً به ما اطلاع دهید.
تو را به مچبند سبزت که گفتی: مردمم! تقدیم بلوزت به یک شهید که گفتی:… یادگاریست!براورده کردن آرزوی بلند قد ترین مرد دنیا که گفتی: صوابست! بودن کنار کودکان بی سرپرست که گفتی: وظیفه است! خرید آدامس و گل و فال که گفتی: به خنده شاد کودکان می ارزد! به دست دادن با جانباز که گفتی: بازی با توپ کجا و بازی با مین کجا!
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۳ )