مربی تیم فوتبال استقلال تهران از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال جریمه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کمیته انضباطی در خصوص تخلف انتسابی مهدی هاشمی نسب، مربی تیم استقلال تهران مبنی بر نشر اکاذیب از طریق مصاحبه با رسانه و با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده، تخلف انتسابی به وی محرز و مسلم تشخیص داده شده و مستند به ماده ۷۱ مقررات انضباطی و با رعایت ماده ۹۴ این مقررات، هاشمی نسب به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

رأی صادره غیرقابل اجرا بوده و قابل تجدید نظر ظرف مدت ۷ روز از تاریخ این ابلاغ در کمیته استیناف است.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۴ )