سازمان لیگ فوتبال ایران از جریمه سنگین باشگاه‌ها و مربیانی خبر داد که اقدام به صدور بیانیه می‌کنند یا علیه رقبا حرف می‌زنند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان لیگ فوتبال ایران در این مورد بیانیه‌ای به شرح زیر صادر کرد:

«براساس تصمیمات متخذه فدراسیون فوتبال و مصوبات هیئت رئیسه سازمان لیگ، با توجه به حساسیت مسابقات لیگ‌های کشوری و به منظور جلوگیری از حاشیه‌های غیرمتعارف و ایجاد آرامش در جهت ارتقای سلامت و نشاط در جامعه درخصوص انتشار و صدور اعلامیه، اطلاعیه، بیانیه، مصاحبه غیرفنی و خارج از حوزه مسئولیت، اظهارات در کنفرانس مطبوعاتی توسط مربیان، کادر فنی و اداری مدیرعامل یا اعضای هیئت مدیره باشگاه علیه فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ، هیئت‌های فوتبال، باشگاه‌ها، کمیته‌های فدراسیون و اعضای باشگاه‌ها، تصمیمات ذیل اتخاذ و از تاریخ صدور ابلاغیه اجرا می‌گردد:

لیگ دسته سوم، لیگ دسته دوم فوتبال و فوتبال ساحلی و لیگ برتر بانوان

سرمربی، کادر فنی و اداری، مدیرعامل یا اعضای هیئت مدیره

۱- برای بار اول ۲۰۰ میلیون تومان جریمه ۲- برای بار دوم ۳۰۰ میلیون تومان جریمه ۳- برای بار سوم و تکرار ۴۰۰ میلیون تومان جریمه

- ادامه فعالیت منوط به پرداخت جریمه توسط شخص خاطی می‌باشد.

- صدور اطلاعیه و .... توسط روابط عمومی و باشگاه، مربوط به مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره می‌باشد و مسئولیت پاسخگویی مستقیماً با مدیرعامل است.

لیگ دسته اول: سرمربی، کادر فنی و اداری، مدیرعامل یا اعضای هیئت مدیره

۱- برای بار اول ۵۰۰ میلیون تومان جریمه ۲- برای بار دوم یک میلیارد تومان جریمه ۳-برای بار سوم و تکرار ۱.۵ میلیارد تومان جریمه

- ادامه فعالیت منوط به پرداخت جریمه توسط شخص خاطی می‌باشد.

- صدور اطلاعیه و ... توسط روابط عمومی و باشگاه، مربوط به مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره می‌باشد و مسئولیت پاسخگویی مستقیماً با مدیرعامل می‌باشد.

لیگ برتر: سرمربی، کادر فنی و اداری، مدیرعامل یا اعضای هیئت مدیره

۱- برای بار اول ۲ میلیارد تومان جریمه ۲- برای بار دوم ۳ میلیارد تومان جریمه ۳- برای بار سوم و تکرار ۴ میلیارد تومان جریمه

- ادامه فعالیت منوط به پرداخت جریمه توسط شخص خاطی می‌باشد.

- صدور اطلاعیه و .... توسط روابط عمومی و باشگاه، مربوط به مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره می‌باشد و مسئولیت پاسخگویی مستقیماً با مدیرعامل می‌باشد.

ضمناً علاوه بر جرایم مالی ذکر شده، با توجه به مسئولیت مدیران عامل باشگاه‌ها هرگونه تخطی از این دستورالعمل، موارد به کمیته‌های قضایی فدراسیون جهت تصمیمات انضباطی شدیدتر «غیر مالی» ارجاع می‌گردد.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.