کمیته استیناف فدراسیون فوتبال آرای جدید خود را درباره پرونده‌های مطروحه صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کمیته استیناف آرای جدید خود را درباره پرونده‌های مطروحه صادر کرد.

آرای صادره به شرح زیر است:

*در خصوص استیناف باشگاه تراکتور تبریز نسبت به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت هشتصد میلیون ریال جریمه نقدی به دلیل فحاشی و توهین تماشاگران منتسب به مقام رسمی و غیر رسمی مسابقه در جریان مسابقه فوتبال بین دو تیم تراکتور تبریز (میزبان) و نساجی مازندران (میهمان) از سری مسابقات لیگ برتر هفته نهم با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید به عمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، با تقلیل جزای نقدی به پانصد میلیون ریال تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

*در خصوص درخواست باشگاه فرهنگی ورزشی نفت مسجد سلیمان دایر بر تعلیق اجرای باقی‌مانده محرومیت دو جلسه‌ای ناشی از محکومیت حاصل در دادنامه‌های کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال و کمیته استیناف با توجه به محتویات پرونده ملاحظه آثار زیان بار اقدامات متقاضی در حوزه فوتبال و نظر به اینکه متقاضی دارای سابقه محکومیت قطعی می‌باشد درخواست مذکور فاقد شرایط تعلیق می‌باشد لذا به استناد ماده ۱۰۷ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال مردود اعلام می‌گردد، رأی صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه سپاهان اصفهان نسبت به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۵۱۰ ریال جریمه نقدی به دلیل پرتاب اشیا به سمت مقام رسمی مسابقه در جریان مسابقه فوتبال بین دو تیم سپاهان اصفهان (میزبان) و ملوان بندر انزلی (میهمان) از سری مسابقات لیگ برتر هفته نهم کشور با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید به عمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی مقاومت البرز نسبت به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به ۵۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی به دلیل سو رفتار تیمی و همچنین آقایان سیدعلی کیانی و حسین رحمانی مربیان تیم مقاومت البرز هر کدام به دو جلسه محرومیت و ۲۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی به دلیل بدرفتاری در قبال مقام رسمی (داور) و مهرداد لطیفی سرمربی تیم مقاومت به سه جلسه محرومیت و سیصد میلیون ریال جریمه نقدی به دلیل بدرفتاری نسبت به داور مسابقه در جریان مسابقه فوتسال بین دو تیم فرش آرا مشهد و مقاومت البرز از سری مسابقات لیگ برتر کشور با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید به عمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه سپیدرود رشت نسبت به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت فرشاد پیوس سرمربی تیم سپیدرود رشت به یک جلسه محرومیت تعلیقی به مدت شش ماه و ۳۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی به دلیل بدرفتاری در قبال مقام رسمی مسابقه در جریان بازی فوتبال بین دو تیم نیروی زمینی تهران (میزبان) و سپیدرود رشت (میهمان) از سری مسابقات لیگ دسته دوم کشور با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید به عمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.