کمیته استیناف فدراسیون فوتبال آرای جدید خود را درباره پرونده‌های مطروحه صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از ‌سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره کمیته استیناف درباره پرونده‌های مطروحه به شرح زیر است:

* در مورد استیناف باشگاه تراکتور تبریز نسبت به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت ۸۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی به دلیل فحاشی و توهین تماشاگران منتسب به مقام رسمی و غیررسمی مسابقه در جریان مسابقه فوتبال بین دو تیم تراکتور تبریز (میزبان) و نساجی مازندران (میهمان) در چارچوب هفته نهم مسابقات لیگ برتر با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید به‌عمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، با تقلیل جزای نقدی به پانصد میلیون ریال تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

* درباره درخواست باشگاه فرهنگی ورزشی نفت مسجدسلیمان دایر بر تعلیق اجرای باقیمانده محرومیت دو جلسه‌ای ناشی از محکومیت حاصل در دادنامه‌های کمیته‌های انضباطی و استیناف فدراسیون فوتبال با توجه به محتویات پرونده ملاحظه آثار زیان‌بار اقدامات متقاضی در حوزه فوتبال و نظر به اینکه متقاضی دارای سابقه محکومیت قطعی است درخواست مذکور فاقد شرایط تعلیق به شمار می‌آید و لذا به استناد ماده ۱۰۷ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال مردود اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

* در مورد استیناف باشگاه سپاهان اصفهان نسبت به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۵۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی به دلیل پرتاب اشیاء به سمت مقام رسمی مسابقه در جریان مسابقه فوتبال بین دو تیم سپاهان اصفهان (میزبان) و ملوان بندر انزلی (میهمان) در چارچوب هفته نهم مسابقات لیگ برتر با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید به عمل نیامده است، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

* درباره استیناف باشگاه سپیدرود رشت نسبت به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت فرشاد پیوس سرمربی تیم سپیدرود رشت به یک جلسه محرومیت تعلیقی به مدت شش ماه و ۳۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی به دلیل بدرفتاری در قبال مقام رسمی مسابقه در جریان بازی فوتبال بین دو تیم نیروی زمینی تهران (میزبان) و سپیدرود رشت (میهمان) از سری مسابقات لیگ دسته دوم کشور با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید به عمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.