علاوە بر کارت‌های زرد و قرمز، داوران بە زودی یک کارت "نارنجی" هم در جیب خواهند داشند. بازیکنی کە با کارت نارنجی جریمە می‌شود، تنها به مدت ده دقیقه اخراج می‌شود و سپس می‌تواند بە زمین بازگردد.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )