سازمان بازرسی کل کشور با ارسال نامه‌ای خواستار رسیدگی رئیس و کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال به تخلف یکی از اعضای هیات رئیسه این فدراسیون شده است. گفته می شود این تخلف ۵ میلیارد تومانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان بازرسی کل کشور با بررسی ادواری پرونده‌های موجود در فدراسیون‌های ورزشی و احکام قضائی مربوط به اعضای مکلف و غیر مکلف این مجموعه‌ها نسبت به تعیین تکلیف وضعیت آنها تصمیم گیری می‌کند.

سازمان بازرسی نامه‌ای را به مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص تخلف یکی از اعضای هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال ارسال کرده که این نامه که چهارشنبه گذشته در اختیار دفتر ریاست فدراسیون فوتبال قرار گرفته است. در این نامه نسبت به تخلف عضو هیأت رئیسه اشاره شده و سازمان بازرسی با توجه به حکم قطعی قضائی خواستار اقدام طبق قانون رئیس فدراسیون در این خصوص شده است.

رونوشت این نامه که به کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال نیز ارسال شده نشان از تخلف حدود پنج میلیارد تومانی یک عضو هیأت رئیسه فدراسیون دارد که باید مبلغ مذکور را باز گرداند.

تخلف مالی عضو هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال در حالی از سوی سازمان بازرسی به فدراسیون فوتبال گوشزد شده که باید نسبت به ادامه فعالیت او در این پست طبق اساسنامه فدراسیون فوتبال مبنی بر عدم سو پیشینه نیز تصمیم‌گیری شود.

طبق اساسنامه شرایط لازم برای نامزدی هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال، عدم هرگونه سوءپیشینه کیفری و محرومیت اجتماعی بر اساس حکم قضائی و تأیید مراجع ذی‌صلاح و همچنین داشتن تابعیت ایرانی و سکونت در ایران است.

حال باید دید مهدی تاج که سعی کرد در دوره جدید مدیریتی خود در این نهاد حقوقی کمترین حاشیه را رقم بزند چه تدبیری برای حل این مشکل به کار خواهد گرفت.

خبرنگار مهر مطلع شد نامه سازمان بازرسی پس از احراز تخلف عضو هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال از سوی مراجع قضائی نسبت به محکومیت مالی در اختیار فدراسیون فوتبال قرار گرفت است.

رئیس فدراسیون فوتبال موظف به رسیدگی این نامه رسمی سازمان بازرسی است در غیر این صورت خودش باید پاسخگوی تخلف محرز عضو هیأت رئیسه فدراسیون باشد.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.