مدیران باشگاه نساجی از ساکت ابهامی برنامه ک فتند و با سید مهدی رحمتی هم در حال مذاکره هستند.

مدیران باشگاه نساجی از ساکت ابهامی برنامه ک فتند و با سید مهدی رحمتی هم در حال مذاکره هستند. به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، ساکت الهامی سرمربی فصل گذشته هوادار تهران، در جلسه ای که با حضور مدیرعامل و مالک باشگاه نساجی برگزار کرد، به این باشگاه برنامه داد و قرار بر این شد مدیران نساجی پس از بررسی تمام جوانب در خصوص انتخاب سرمربی فصل آینده خود تصمیم گیری کنند.

گفتنی است که مدیران نساجی با سیدمهدی رحمتی مذاکرات فشرده ای را دارند و از سرمربی فصل گذشته آلومبنیوم هم برنامه خواستند.

Euro Football Fantasy Leaderboard
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )