صلاحیت یکی از نامزدهای انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال به دلیل صدور حکم پرونده استفاده غیرقانونی از یک مدیر بازنشسته و مسائل دیگر تایید نشد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرصت نهایی برای اعلام گزینه‌های انتخابات فدراسیون فوتبال امروز به پایان می‌رسد. پیش از این گفته می‌شد برخی پرونده‌های باز مانع از تأیید صلاحیت یکی از نامزدها در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال به شمار می‌رود.

بر اساس حکم صادره و گزارش تخلفاتی که از سوی سازمان بازرسی مورد بررسی قرار گرفته در پرونده به کارگیری یک مدیر فوتبالی بازنشسته، یکی از نامزدهای حاضر در انتخابات به جرم تضییع حقوق بیت المال و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، پرداخت غیر قانونی دستمزد و پاداش و هزینه اجاره منزل مسکونی علیرغم دریافت تذکرات و هشدارهای قانونی در این مورد به بازگرداندن اموال ذکر شده همچنین برخی مجازات‌های غیر نقدی دیگر محکوم شده است.

در این پرونده علاوه بر نامزد فوق الذکر نام مدیر فوتبالی بازنشسته نیز دیده می‌شود که می‌بایست نسبت به بازگرداندن مجموعه اموال دریافتی در این مدت اقدام کند.

بر اساس حکم صادره در این پرونده و با توجه به قوانین جاری در کشور و مقررات انتخاباتی فیفا به نظر می‌رسد تأیید یا احراز صلاحیت نامزدی که علاوه بر چندین پرونده باز در این مورد با توجه به حکم صادره در این خصوص مجرم شناخته شده غیرممکن به نظر می‌رسد و انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال بر همین مبنا بدون حضور این نامزد برگزار خواهد شد.

انتخابات روز هشتم شهریورماه برگزار می‌شود.

این خبر حدود ۲ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.