زمان برگزاری دیدارهای هفته‌های اول تا هشتم لیگ برتر فوتسال مشخص شد.

زمان برگزاری دیدارهای هفته‌های اول تا هشتم لیگ برتر فوتسال مشخص شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، برنامه هفته‌های اول تا هشتم مسابقات لیگ برتر فوتسال به شرح زیر است:

هفته اول

پنجشنبه ۲۳ تیر – ساعت ۱۷ گیتی‌پسند اصفهان – فولاد مبارکه سپاهان، سالن پیروزی اصفهان فولاد زرند ایرانیان – فرش‌آرای مشهد، سالن فرش‌آرای مشهد

جمعه ۲۴ تیر – ساعت ۱۷ گهر زمین سیرجان – چیپس کامل مشهد، سالن امام علی (ع) سیرجان زندی بتن کلاردشت – مس سونگون ورزقان، کلاردشت کراپ الوند ایرانیان – قند کاترین آمل، سالن یادگار امام (ره) الوند سن‌ایچ ساوه – مقاومت البرز، سالن فجر ساوه فردوس قم – صنایع پشتیبان هرمزگان، سالن شهید حیدریان قم

هفته دوم

چهارشنبه ۲۹ تیر – ساعت ۱۷ فولاد زرند ایرانیان – گهر زمین سیرجان، سالن دانشگاه آزاد زرند مس سونگون ورزقان – چیپس کامل مشهد، سالن شهید پورشریفی تبریز فرش‌آرا مشهد – کراپ الوند ایرانیان، سالن شهید بهشتی مشهد مقاومت البرز – زندی بتن کلاردشت، سالن انقلاب کرج قند کاترین آمل – فردوس قم، سالن پیامبر اعظم (ص) آمل فولاد مبارکه سپاهان – سن‌ایچ ساوه، اصفهان صنایع پشتیبان هرمزگان – گیتی‌پسند اصفهان، سالن فجر بندرعباس

هفته سوم

دوشنبه ۳ مرداد – ساعت ۱۷ گهر زمین سیرجان – مس سونگون ورزقان، سالن امام علی (ع) سیرجان کراپ الوند ایرانیان – فولاد زرند ایرانیان، سالن یادگار امام (ره) الوند چیپس کامل مشهد – مقاومت البرز، شهید بهشتی مشهد فردوس قم – فرش‌آرای مشهد، سالن شهید حیدریان قم زندی بتن کلاردشت – فولاد مبارکه سپاهان، کلاردشت گیتی‌پسند - قند کاترین آمل، سالن پیروزی اصفهان سن‌ایچ ساوه – صنایع پشتیبان هرمزگان، سالن فجر ساوه

هفته چهارم

یکشنبه ۹ مرداد – ساعت ۱۷ کراپ الوند ایرانیان – گهر زمین سیرجان، سالن یادگار امام (ره) الوند مقاومت البرز – مس سونگون ورزقان، سالن انقلاب کرج فولاد زرند ایرانیان – فردوس قم، سالن دانشگاه آزاد زرند فولاد مبارکه سپاهان – چیپس کامل مشهد، سالن اصفهان فرش‌آرای مشهد – گیتی‌پسند، سالن شهید بهشتی مشهد صنایع پشتیبان هرمزگان – زندی بتن کلاردشت، سالن فجر بندرعباس قند کاترین آمل – سن‌ایچ ساوه، سالن پیامبر اعظم (ص) آمل

هفته پنجم

جمعه ۱۴ مرداد – ساعت ۱۷ گهر زمین سیرجان – مقاومت البرز، سالن امام علی (ع) سیرجان فردوس قم – کراپ الوند ایرانیان، سالن شهید حیدریان قم مس سونگون ورزقان - فولاد مبارکه سپاهان، سالن شهید پورشریفی تبریز گیتی‌پسند – فولاد زرند ایرانیان، سالن پیروزی اصفهان چیپس کامل مشهد – صنایع پشتیبان هرمزگان، سالن شهید بهشتی مشهد سن‌ایچ ساوه – فرش‌آرای مشهد، سالن فجر ساوه زندی بتن کلاردشت – قندکاترین آمل، کلاردشت

هفته ششم

جمعه ۲۱ مرداد – ساعت ۱۷ فردوس قم – گهر زمین سیرجان، سالن شهید حیدریان قم فولاد مبارکه سپاهان – مقاومت البرز، اصفهان کراپ الوند ایرانیان – گیتی‌پسند، سالن یادگار امام (ره) الوند صنایع پشتیبان هرمزگان – مس سونگون، سالن فجر بندرعباس فولاد زرند ایرانیان – سن‌ایچ ساوه، سالن دانشگاه آزاد زرند قند کاترین آمل – چیپس کامل مشهد، سالن پیامبر اعظم (ره) آمل فرش‌آرای مشهد – زندی بتن کلاردشت، سالن شهید بهشتی مشهد

هفته هفتم

چهارشنبه ۲۶ مرداد – ساعت ۱۷ گهر زمین سیرجان – فولاد مبارکه سپاهان، سالن امام علی (ع) سیرجان گیتی پسند – فردوس قم، سالن پیروزی اصفهان مقاومت البرز – صنایع پشتیبان هرمزگان، سالن انقلاب کرج سن‌ایچ ساوه – کراپ الوند ایرانیان، سالن فجر ساوه مس سونگون ورزقان – قند کاترین آمل، سالن شهید پورشریفی تبریز زندی بتن کلاردشت – فولاد زرند ایرانیان، کلاردشت چیپس کامل مشهد – فرش‌آرای مشهد، سالن شهید بهشتی مشهد

هفته هشتم

سه‌شنبه اول شهریور – ساعت ۱۷ گیتی‌پسند – گهر زمین سیرجان، سالن پیروزی اصفهان صنایع پشتیبان هرمزگان – فولاد مبارکه سپاهان، سالن فجر بندرعباس فردوس قم – سن‌ایچ ساوه، سالن شهید حیدریان قم قند کاترین آمل – مقاومت البرز، سالن پیامبر اعظم آمل کراپ الوند ایرانیان – زندی بتن کلاردشت، سالن یادگار امام (ره) الوند فرش‌آرای مشهد – مس سونگون ورزقان، سالن شهید بهشتی فولاد زرند ایرانیان – چیپس کامل مشهد، سالن دانشگاه آزاد زرند

این خبر حدود ۵ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.