کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در پی اتفاقات دیدار فینال جام حذفی، رأی به محرومیت سرمربی پیشین نساجی داد.

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در پی اتفاقات دیدار فینال جام حذفی، رأی به محرومیت سرمربی پیشین نساجی داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سایت رسمی فدراسیون فوتبال اطلاعیه‌ای به شرح زیر منتشر کرد:

مسابقه نهایی جام حذفی نساجی مازندران و آلومینیوم اراک، روز ۷ اردیبهشت ماه در ورزشگاه آزادی تهران انجام شد و با توجه به گزارش مقام رسمی مسابقه و همچنین موضوع شکایت باشگاه آلومینیوم اراک، کمیته انضباطی پس از ارسال ابلاغیه‌های دفاعیه به متخلفین بازی و نهایتاً ارسال دفاعیه از سوی برخی از آنها نسبت به تخلفات صورت گرفته، رأی خود را به شرح زیر صادر کرد:

۱- نسبت به تخلفات تماشاگران منتسب به باشگاه آلومینیوم از جمله پرتاب مواد محترقه به داخل زمین و سر دادن شعارهای توهین‌آمیز، وفق ماده ۸۶ مقررات انضباطی تیم آلومینیوم اراک به پرداخت ۴۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. این رأی قطعی و قابل اجراست.

۲- نسبت به تخلف سوءرفتار تیمی ناشی از اخذ شش کارت زرد توسط تیم نساجی، وفق ماده ۵۸ مقررات باشگاه نساجی را به مبلغ ۲۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. این رأی قطعی است.

۳- نسبت به تخلفات تماشاگران منتسب به تیم نساجی به علت سر دادن شعارهای توهین آمیز، وفق ماده ۸۶ مقررات، باشگاه نساجی باید مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رأی قطعی است.

۴- نسبت به تخلف رضا حسینی، از تدارکات تیم نساجی مازندران به علت استنکاف از اجرای دستورات مقام رسمی مسابقه و با توجه به اینکه ایشان فاقد سوابق انضباطی است، اعضای این کمیته با اعمال مواد ۹۳ و ۹۴ مقررات، ایشان را به توبیخ کتبی محکوم کرد. این رأی قطعی است.

۵- نسبت به تخلف مجتبی ابراهیمی، مدیر رسانه‌ای تیم نساجی مازندران به دلیل فحاشی، توهین و بدرفتاری در قبال بازیکن حریف و با توجه به اینکه دارای سابقه انضباطی است، وی با توجه به ماده ۵۴ مقررات و با اعمال ماده ۹۲ همین مقررات، به پرداخت ۳۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و دو جلسه محرومیت از حضور در مسابقات رسمی تیم نساجی که محرومیت شامل ممنوعیت از حضور از کلیه ورزشگاه‌های فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی است، محکوم شد. این بخش از رأی قابل اجرا و قابل تجدید نظر در ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف است.

۶- نسبت به تخلف عادل باباپور، مربی تیم نساجی مازندران به دلیل بدرفتاری در قبال مربی تیم حریف و ضربه زدن عمدی به مربی تیم آلومینیوم، وفق ماده ۵۴ مقررات وی به دو جلسه محرومیت از حضور در مسابقه رسمی و ممنوعیت از حضور در کلیه باشگاه‌های فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی و با در نظر گرفتن سابقه انضباطی، به مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. ضمناً ایشان در دادنامه شماره ۱۱۱۲ مورخ ۸ آذرماه سال ۱۴۰۰، یک جلسه محرومیت تعلیقی به مدت شش ماه داشته که با توجه به این رأی، محرومیت تعلیقی وی به محرومیت قطعی تبدیل می‌شود. این رأی قابل تجدید نظر در موعد مقرر در کمیته استیناف است.

۷- نسبت به تخلف ساکت الهامی، سرمربی تیم نساجی مازندران بابت استنکاف از اجرای مقررات از طریق ورود به رختکن تیم، علی‌رغم محرومیت موضوع ماده ۸۹ مقررات و نقض اصول رفتار جوانمردانه نسبت به تیم حریف، موضوع ماده ۶۴ مقررات و مصاحبه‌های بعد از بازی و توهین نسبت به تیم حریف و محمد نوازی وفق ماده ۷۱ مقررات، ایشان به مدت دو جلسه محرومیت و ممنوعیت از حضور در کلیه ورزشگاه‌های فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی کشور و پرداخت مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. ضمناً ایشان در دادنامه ده ۵۱ مورخ ۲۷ آبان ماه سال ۱۴۰۰، سه جلسه محرومیت تعلیقی داشته که با اعمال این تخلف، این سه جلسه محرومیت تعلیقی نیز به محرومیت قطعی تبدیل می‌شود. این رأی قابل اجرا و قابل تجدید نظر در موعد مقرر در کمیته استیناف است.

ضمناً پرونده جهت رسیدگی به دیگر شکایت های باشگاه آلومینیوم اراک مفتوح خواهد بود.

این خبر حدود ۳ ماه پیش فرستاده شده است.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )