لینک‌های ارسالی توسط کاربران فوتبالی‌ترین فرستاده می‌شوند و محتوای آنها الزاماً بیانگر دیدگاه مدیریت فوتبالی‌ترین نمی‌باشد. چنانچه لینکی را در تضاد با قوانین سایت می‌دانید، لطفاً به ما اطلاع دهید.
مانوئل ژوزه سر مربی پرسپولیس در کنفرانس خبری با خبر نگاری که پس از فین کردن دماغ او خندیده بود جر و بحث می کند و بدون صحبت با خبرنگاران کنفرانس خبری را با عصبانیت ترک می کند ! او بارها خطاب به خبرنگار مورد نظر گفت که سر پدرت داد بزن...
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۴ )