کمیته استیناف فدراسیون فوتبال آرای خود را درباره پرونده‌های مطروحه اعلام کرد.

کمیته استیناف فدراسیون فوتبال آرای خود را درباره پرونده‌های مطروحه اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، کمیته استیناف آرای خود را در خصوص پرونده‌های مطروحه اعلام کرد. آرای صادره به شرح زیر است:

* رأی استیناف باشگاه پرسپولیس به طرفیت شجاع خلیل‌زاده نسبت به رأی کمیته تعیین وضعیت بازیکنان مبنی بر صدور قرار عدم استماع دعوی نخستین تجدیدنظرخواه به خواسته اعلام فسخ غیرموجه قرارداد تجدیدنظر خوانده به شرح منعکس در دادنامه معترض عنه نظر به اینکه موافق بند یک ماده ۱۳ آیین دادرسی کمیته وضعیت جلسات رسیدگی با حضور حداقل سه نفر که یکی از آنها باید رئیس یا معاون کمیته باشد رسمیت پیدا می‌کند در حالی که حسب امضاهای ذیل دادنامه اصداری ملاحظه می‌شود جلسه کمیته وضعیت با حضور دو نفر تشکیل شده که محل ایراد تجدیدنظرخواه نیز هست. براین اساس رأی صادره دارای اعتبار قانونی به تبع عدم رسمیت جلسه آن نمی‌باشد مستند به ماده ۱۷ آیین‌نامه دادرسی یادشده ضمن نقص دادنامه، پرونده جهت رسیدگی مجدد اعاده می‌شود. این رأی قطعی است.

* در خصوص درخواست ادعاده دادرسی کریم بهرامی نسبت به رأی کمیته اخلاق فدراسیون و محکومیت نامبرده به دو سال عدم حضور در فعالیت‌های رسمی فوتبال و پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه متقاضی اعاده دادرسی به موجب دادنامه ماه ۱۴۱۴ مورخ ۱۸ آذرماه ۹۷ صادر از دادیار دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قم و صورتجلسه اعضای هیئت رئیسه فوتبال استان قم دایر بر تجویز واگذاری خودرو و سایر دلایل متقاضی، کمیته استیناف درخواست نامبرده را وارد و موجه دانسته و مستنداً به ماده ۱۰۷ مقررات انضباطی با نقض رأی قطعی نیز حکم کمیته اخلاق، حکم بر برائت نامبرده صادر می‌نماید رأی صادره قطعی است.

* در خصوص درخواست استیناف باشگاه ذوب‌آهن به طرفیت باشگاه سپاهان نسبت به رأی کمیته وضعیت مبنی بر صدور قرار رد دعوی نخستین تجدیدنظرخواه به خواسته‌های ۱- احراز و اعلام فسخ غیرموجه بازیکن دانیال اسماعیلی‌فر و ۲- مطالبه خسارات و غرامات ناشی از فسخ غیرموجه به لحاظ استرداد دعوی، کمیته استیناف پس از بررسی پرونده به استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید، به عمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ آیین دادرسی کمیته وضعیت ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تأیید می‌شود.

این خبر حدود ۳ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.