عضو هیات مدیره پرسپولیس گفت: هر سازمانی اختیاراتی برای خودش دارد و نمایندگان مجلس باید در بخش های دیگر به باشگاه پرسپولیس کمک کنند.

به گزارش ایسنا، علی رغبتی درباره حضور سمیعی به عنوان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس اظهار کرد: از امروز سمیعی و شکوری اینجا حضور خواهد داشت و باشگاه دیگر تحت مدیریت سمیعی خواهد بود.

او درباره استعفایش گفت: اعضای هیات مدیره تابع مجمع هستند. مجمع باید تشکیل شود تا به ما پاسخ تقاضای استعفا را بدهند. این کار فقط در اختیار مجمع است. ما استعفایمان را تقدیم کردیم و باید ببینیم مجمع چه می گوید.

عضو هیات مدیره پرسپولیس درخصوص استعفای رسول پناه از سمت ریاست هیات مدیره بیان کرد: در جریان کار او نیستم اما از سمت سرپرستی استعفا دادند و امروز آقای سمیعی کار خود را شروع می کند.

او درباره تکلیف جای خالی هیات مدیره باشگاه گفت: هیات مدیره یک جای خالی دارد و اگر استعفاها مورد پذیرش واقع شود حتما جای بیشتری باز می شود.

رغبتی در رابطه با نحوه انتخاب مدیرعامل جدید پرسپولیس عنوان کرد: به هر حال هر سازمانی یک اختیاراتی برای خودش دارد و شرایطش را خودش تصمیم می گیرد. نظر دوستان در مجلس هم برای ما محترم است اما باید شرایط باشگاه را در نظر بگیریم. پرسپولیس در خیلی از جاهای دیگر نیازمند کمک نمایندگان محترم مجلس است و امیدوارم در آن بخش ها به باشگاه پرسپولیس کمک کنند.

او درباره عضوهای جدید هیات مدیره گفت: مجمع تصمیم می گیرد و ما هیچ اختیاری در این خصوص نداریم و نظری هم نمی توانیم بدهیم.

این خبر حدود ۳ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.