لینک‌های ارسالی توسط کاربران فوتبالی‌ترین فرستاده می‌شوند و محتوای آنها الزاماً بیانگر دیدگاه مدیریت فوتبالی‌ترین نمی‌باشد. چنانچه لینکی را در تضاد با قوانین سایت می‌دانید، لطفاً به ما اطلاع دهید.
ماه هیچوقت پشت ابر نمی ماند . ( دست روباهیان جهت حذف علی کریمی از میادین فوتبال رو شد ) . کدام مدیر عاملی رو سراغ دارین که راجب بازیکنش از لفظ " بازیکن نیمکت نشین " استفاده کند؟؟؟!!! اگر این جور ادبیات حکایت دشمنی با مردمی ترین بازیکن ایران نیست پس چیست؟؟؟
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )