لینک‌های ارسالی توسط کاربران فوتبالی‌ترین فرستاده می‌شوند و محتوای آنها الزاماً بیانگر دیدگاه مدیریت فوتبالی‌ترین نمی‌باشد. چنانچه لینکی را در تضاد با قوانین سایت می‌دانید، لطفاً به ما اطلاع دهید.
سعید شیرینی گفت: ما دلیل اتفاقات دیدار پرسپولیس سپاهان را می‌دانیم اما به دلیل حفظ آبروی فوتبال این دلایل را عنوان نمی‌کنیم !!!!!! شیرینی در پاسخ به خبرنگار ما در مورد افشای دلیل اصلی اتفاقات اصفهان گفت: فعلاً صلاح نمی‌دانیم در مورد دلایلی که قابل بررسی است بیشتر صحبت کنم اما خدا را چه دیدی شاید در آینده‌ای نزدیک این قضیه روشن شد. وی در پایان گفت: هر اتفاقی دلیل دارد یا به نوعی هر معلولی زاییده یک اتفاق است که این دلیل دلایل حتماً ‌قابل بررسی است و یا شاید زمان باعث شود این موضوع روشن شود در مورد قضیه اصفهان هم تا این حد بگویم فقط بحث آزمایشگاه نیست و موارد دیگر مورد بحث است که صلاح نمی‌دانم در این باره صحبت کنم !!!!!!
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )