لینک‌های ارسالی توسط کاربران فوتبالی‌ترین فرستاده می‌شوند و محتوای آنها الزاماً بیانگر دیدگاه مدیریت فوتبالی‌ترین نمی‌باشد. چنانچه لینکی را در تضاد با قوانین سایت می‌دانید، لطفاً به ما اطلاع دهید.
کارنامه شما! ٥ سال حضور مستمر در تیم ملی, ده ها عناوین قهرمانی داخلی و خارجی با باشگاه هایتان , مرد سال فوتبال آسیا و اروپا و جهان در ٣ سال متوالی و ... آقا جان غوره نخورده مویز شدی. اول یک فصل بازی موثر برای تیمت انجام بده بعد راجع به مسائل نظر بده.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )