این عکس حدود ۶ سال پیش توسط lovelygirl فرستاده شده و ۱۸ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۶ سال پیش توسط lovelygirl فرستاده شده و ۱۶ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
همچون سرو ایستادی و در مقابل کفتارها خم نشدی.... روحت شاد
این عکس حدود ۶ سال پیش توسط lovelygirl فرستاده شده و ۱۲ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۷ سال پیش توسط lovelygirl فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۷ سال پیش توسط lovelygirl فرستاده شده و ۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۷ سال پیش توسط lovelygirl فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۷ سال پیش توسط lovelygirl فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۷ سال پیش توسط lovelygirl فرستاده شده و ۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۷ سال پیش توسط lovelygirl فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۷ سال پیش توسط lovelygirl فرستاده شده و ۱۲ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۷ سال پیش توسط lovelygirl فرستاده شده و ۱۹ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
پس از شکست پرسپولیس تهران از الهلال عربستان، مهرداد میناوند هافبک سابق پرسپولیس در پیام اینستاگرام خود به بازیکن پرسپولیس گفت: این روزا خیلی‌ها دنبال شكستن شما بودند از هر راهی آمدند تا زمین خوردنتان را نظاره كنند خیلی به دنبال اشک‌های شما بودند تا در تالار افتخاراتشان ثبت کنند اما دم شما گرم بود وغیرتتان بی مثال برای تان كلاه از سر بر می‌داریم پاهایمان جفت می کنیم برای تیمی که مدت هاست مشکل دارش کردند
این عکس حدود ۷ سال پیش توسط lovelygirl فرستاده شده و ۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۷ سال پیش توسط lovelygirl فرستاده شده و ۹ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟