این عکس حدود ۷ سال پیش توسط lovelygirl فرستاده شده و ۳۴ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۸ سال پیش توسط lovelygirl فرستاده شده و ۴ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
کاربران فیسبوک در ایران در واکنش به اشتباه داوری " میلوراد مازیچ" داور صربستانی در نگرفتن پنالتی مسلم برای ایران، تصویر این داور را در شبکه های اجتماعی این گونه به نمایش گذاشتند.
این عکس حدود ۸ سال پیش توسط lovelygirl فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۸ سال پیش توسط lovelygirl فرستاده شده و ۴ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
مجله معتبر گاردین در مورد حقیقی مطلب جالبی گذاشته بازی روز دوشنبه بین ایران و نیجریه یکی از خسته کننده ترین بخش این رقابت ها بود اما دروازه بان علیرضا حقیقی دروازه ایران با نگه داشتن دروازه و مدل موهای جالب خیلی هارو شیفته خود کرد. http://www.theguardian.com/fashion/picture/2014/jun/17/iran-goalkeeper-alireza-haghighi-arg-towie-world-cup-2014
این عکس حدود ۸ سال پیش توسط lovelygirl فرستاده شده و ۲۰ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۸ سال پیش توسط lovelygirl فرستاده شده و ۱۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۸ سال پیش توسط lovelygirl فرستاده شده و ۲۲ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟