مایه داشته باشی پشت مردم بایستی، ۱۸۰ درجه اونوره مایه داری که واسه مایه بیشتر دستمال دستشه!
سر به سر وینی جونز دیوانه گذاشتن همین میشه
دریغ از یک توپ رسانی به خط حمله! پول بلژیکیو بدین بره
هر باشگاه بزرگ, همانند تیمهای ملی سرود تهییج کننده و افتخار و غرورافرین خودش را دارد که طرفدارانش بسته به جو حاکم به ان مسابقه با افتخار قبل و در حین مسابقه ایستاده و سر میدهند! بعضا این غرش و سرود یکدست چنان ابهتی دارد...
بدور از تمام چیزهای خواسته و ناخواسته برای ایران عزیزمان, ما ایرانیها عاشق تیم ملی مون هستیم و خط قرمز میکشیم ر و هر چیز و هر کس که حال بچه های ما رو اونم در استانه جام جهانی بگیره! واسه من و دوستم بای بای نایک! تا ابد