پپام طرفدار!
هر باشگاه بزرگ, همانند تیمهای ملی سرود تهییج کننده و افتخار و غرورافرین خودش را دارد که طرفدارانش بسته به جو حاکم به ان مسابقه با افتخار قبل و در حین مسابقه ایستاده و سر میدهند!
بعضا این غرش و سرود یکدست چنان ابهتی دارد که حتی تماشاکران حریف مجذوب شده و با سکوت تماشا میکنند!
یک مثال liverpool و سرود you never walk alone !
تا بنده بیاد دارم اوج تشویقهای ما بوده و هست"چیکارش میکنه,سوراخ سوراخش میکه"
تهی, پوچ,و کسالت اور و کاملا بدون رسالت تماشاگر!
و حالا هم طول ۹۰ دقیقه صدای کرکننده این گوزو زولا!
مشکل نیست حدس اینکه یک ژن خوب پول یک بند کفشش را از واردات این وسیله تحمیق امت در میاره!
فروشی در کشورهای متمدن نداره
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.