آمار بازی عربستان و مصر
بیش از ۶۰۰ پاس از عربستان..۲۳ شوت... ۶۴‎٪ مالکیت جلو محمد صالاح الننی حجازی همگی از لیگ انگلیس
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )