یک داور و دو تصمیم اشتباه!!!
با دید مستقیم خطای هند بیرون ۱۸ قدم دروازبان تیم سپاه گرفته نشد و دروازبان اخراج نشد اما خطای هند بیرون ۱۸ پرسپولیس داخل زمین تشخیص داده شد! اهرمهای فشار سردار‌های سپاه بر کمیته داوران از سال پیش به امسال کشیده شده
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.