لی اروین ایران را با زندان مقایسه میکند
”بازی کردن در ایران زجرآور بود. من هیچ‌گاه زندان را تجربه نکرده‌ام اما می‌توانم تصور چه حسی است. من بیشترین زمان بودنم در ایران در هتلم بود. به من قول یک زندگی مفرح را داده بودند که‌کاملا برعکس آن چیزی بود که با چشم خودم دیدم. من‌ آنجا رفتم، سعی کردم، ولی دوام نیاوردم.“

منبع: dailyrecord.co.uk
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )