هشت نفر زن نیستند!؟
بگزارش خبرگزاری تلگراف انگلیس و اسپورت اکسپرس روسیه, ۸ نفر از تیم ملی بانوان فوتبال ایران مرد هستند که یا تغیر جنسیت دادن یا میخوان بدن. نظر شما چیه.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )