پرسپولیس تیم ستاره های واقعی تاریخ فوتبال ایران
ستاره های پرسپولیس همیشه در هر دوره ای ستاره ها و آبروی فوتبال ایران در دنیا بودند. همیشه فوتبال دنیا فوتبال ایران رو با ستاره های واقعی پرسپولیس میشناسد.از گدشته تا حالا.متاسفانه بقیه تیمهای ایران در این مورد بسیار ضعیف عمل کرده اند و 99% ستاره بین المللی فوتبال ایران با پرسپولیس شناخته و مطرح شدند و به تیمهای ملی و بعد از آن به مرور سطح اول اروپا و دنیا رسیدند. این حقیقتی است که همیشه هواداران تیم رقیب یعنی اس تق لال در آن حرفی برای گفتن ندارند.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )