نقطه سهمیه پاک!!!
نقطه پنالتی در لیگ برتر فوتبال ایران به نقطه سهمیه پاک تغییر کرده است.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )