آهای قلعه‌نویی، فرکی، درخشان، مظلومی، جلالی‌، ذوالفقارنسب...
آهای قلعه‌نویی، فرکی، درخشان، مظلومی، جلالی‌، ذوالفقارنسب... این چهره براتون آشنا نیست؟ این همون مربی‌ بی‌سوادی هست که از فوتبال هیچی‌ نمیفهمه!
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.