صفحه شخصی: abadan1358


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲ (حدود ۱۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۸ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۲۰۳ (میانگین موافقان: ۹ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۲۰۹ ۴ ۵۳