درک و شعور عظمت و حرف های این عکس برای هرکسی امکانپذیر نیست !!!
آهای قلعه‌نویی، فرکی، درخشان، مظلومی، جلالی‌، ذوالفقارنسب... این چهره براتون آشنا نیست؟ این همون مربی‌ بی‌سوادی هست که از فوتبال هیچی‌ نمیفهمه!