محبوب ترین بازیکن جهان
تو با غیرت ترین بازیکنی هستی که تو تمام زندگیم دیدم...دوست داریم جادوگر...
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۳ )