سکوت میثاقی درباره پرونده تخلف و جعل دو بازیکن مشمول استقلال
آیا این بار سکوت میثاقی درباره پرونده دو بازیکن مشمول غیر مجاز تمام میشود؟

هواداران فوتبال ایران منتظرن ببینند آیا کارمند سابق روزنامه استقلال جوان حاضر میشه فردا شب پا روی تعصبات یک طرفه ای که به تیم محبوبش در برنامه اش داره بزاره؟ آیا همانطور که برای بازیکن گل گهر که دو برنامه کاملش برای اثبات نداشتن بازی ملیش گذاشت، اینبار حاضر میشه پرونده تخلف و جعل دو بازیکن سرباز تیم محبوبش رو هم با این همه مدرک پیدا شده افشا کنه ؟ آیا حاضر میشه پرونده شکایت نساجی از بازی بازیکن های غیر مجاز استقلال رو بررسی کنه؟
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۴ )