بی شرف!
اینم میذاریم به حساب بی شرفیت مهدی ترابی وطن فروش! تو روزی که همه دستبند مشکی داشتن، مطمئنم منتظر بودی با عکس رهبری رو شورتت جشن گل بگیری. برای اولین بار آرزو کردم پنالتی پرسپولیس گل نشه و دم اخباری گرم.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۳ )