به این تیم میشه گفت؛ تیم ملی ایران؟
خودمان را گول نزنیم...
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )