ملخ خور کیست؟
همانطور که در این عکس می ببند، روزنامه و نشریات ایرانی، عبدالرحمان را ملخ خور نام گذاری کرده اند. بازیکنی که بدون تعصب باید بگویم، از تمامی بازیکنان ایرانی بهتر و باهوش تر است.
ما اصلا توهین نمی کنیم.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۲ )