ابرفرز آمد!
آن مرد آمد. آن مرد با تاج آمد! دوست داشتم یک مربی بزرگ ولی جدید بیاد, ولی فعلا از این بهتر و مناسبتر نداریم! ابرفرز آمد!
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۳ )